COPYRIGHT

Op alle foto’s en teksten van deze website en overige communicatiemiddelen van In Beeld fotografie berust copyright. Geen enkele foto of tekst mag zonder toestemming worden verveelvoudigd, gekopieerd, overgetypt of aan derden worden openbaar gesteld.

De auteursrechten van de foto’s weergegeven op deze website berusten uitsluitend bij In Beeld fotografie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Mocht u interesse hebben in een foto, dan kunt u een verzoek sturen naar In Beeld fotografie.

Bij (her)gebruik is, nadat hier toestemming voor is verleend, de copyright en de vermelding van ‘In Beeld fotografie’ verplicht.

Zonder toestemming van In Beeld fotografie is het niet toegestaan om het beeld en/of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken.

 

DISCLAIMER

In Beeld fotografie besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van deze website, maar kan deze niet garanderen. In Beeld fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.